Kiat-Kiat Dan Doa Taubat Ustadz Arifin Ilham

Mungkin banyak yang uda baca tulisan saya ini dari status-status facebook Ustadz Arifin Ilham, karena bagus dan bermanfaat buat saya juga, akhirnya saya putuskan untuk mengumpulkan dan menyatukannya dalam 1 tulisan, semoga bermanfaat.

K I A T – K I A T   T A UB A T

1. Annadm Attaubah

Penyesalan atas maksiat yang pernah dilakukan bahkan perih hati dan mudah menangis kalau ingat masa lalu,

2. Al I’tiqod

Berjanji bersumpah untuk tidak pernah lagi mengulanginya (QS 3:135),

3. Dawaamul Istigfaar

Terus-menerus minta ampunan Allah.

Abu Bakar Ashshiddiq mohon kepada Rasulullah, “Ajarkanlah aku suatu doa yg bisa aku panjatkan saat munajat”, maka Beliau pun berkata, “Bacalah: ‘ALLAHUMMA INNII ZHOLAMTU NAFSII ZHULMAN KATSIIRAN WA LAA YAGHFIRUDZ DZUNUUBA ILLAA ANTA FAGHFIRLII MAGHFIRATAN MIN ‘INDIKA WARHAMNII INNAKA ANTAL GHAFUURUR RAHIIM”

“Ya Allah, sungguh aku telah menzhalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau, maka itu ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisiMu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (HR. Muttafaqun Alaihi)

4. Al Iman Bimagfirotihi

Yakin sepenuh hati bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi Taubat, “Katakanlah: “Hai hamba-hambaKu yang malampaui batas dalam perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS39:53).
5. Adzdzunubu Almatrukah

Dosa yang Allah tidak ampuni sampai yang dizholiminya memaafkannya, seperti orang dipukul, dihina, difitnah, dipergunjing, kecuali yang dibunuh, maka keluarganya punya Haq hukum, untuk memaafkan atau menuntutnya, kalau tidak dilakukan maka tetap di akhirat akan dibalas.

6. Iaadatul Maal

Mengembalikan harta hasil kezholiman kepada yang dizholimi, kalau tidak menjumpainya lagi maka berikan kepada ahli warisnya, kalau tidak ada juga maka sedekahkah sejumlah hasil kezholiman itu, diniatkan atas nama org yang dizholimi itu, seperti hasil korupsi, menipu, sogokan dan lainnya, kalau tidak dilakukan ini, Rasulullah mengecamnya, “Sungguh semua hasil kezholimannya akan digantungkan dilehernya walau sekecil jarum”.

7. Shalat Sunnah Taubat

Shalat yang dianjurkani berdasarkan kesepakatan empat madzhab. “Tidaklah seorang hamba melakukan dosa lalu ia berwudhu, lalu berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat, lalu meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya.”  (HR Tirmidji, Abu Daud, Ibnu Majah), kecuali yang berzina, taubatnya mandi dulu.

8. Niat benar-benar ingin keridhoan Allah

D O A    T A U B A T   U S T A D Z   A R I F I N   I L H A M

“Ya Allah,  pujianMu seluas langit dan bumi, hanya Engkau terpuji Ya Allah, hamba berterimakasih padaMu yang telah memberi kesempatan hamba bertaubat, ya Allah sampaikan sholawat salam untuk RasulMu yang mulia, keluarga dan para sahabat yang menyertainya.

Ya Rabbana, kami telah menzholimi diri kami dengan banyak berbuat maksiat, kalau Engkau tidak ampuni dan rahmati kami, niscaya kami termasuk mahlukMu yang celaka.

Ya Allah tidak ada sesuatu pun tersembunyi di mataMu, alangkah malunya hamba, alangkah hinanya hamba, alangkah kotornya hamba, rasanya tidak pantas menyebut namaMu yang suci lagi mulia, sementara hamba ini penuh dengan lumuran dosa,  Engkau dengan rahmatMu masih memberi kesempatan hamba bertaubat.

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim,  Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Menerima Taubat, terimalah taubat hamba, ampunilah seluruh dosa hamba, maafkan seluruh kesalahan hamba, hijrahkan hamba menjadi hambaMu yang sungguh-sungguh takut padaMu dan dahsyatnya hari pembalasan…Ya Allah,  kabulkan doa hamba…aamiin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s